”Emme opi kokemuksesta, opimme kokemuksen reflektoinnista.” John Devey

Itsereflektointi tarkoittaa sitä, että pysähdytään tekemään oman toiminnan tarkastelua. Itsereflektointi vaikuttaa siihen, millaisina näemme itsemme, miten opimme ja miten luovumme totutuista toimintamalleista, jotka eivät enää palvele.

Itsereflektio on siis taito pysähtyä itsensä äärelle autopilotilla menemisen sijaan. Sitä voi harjoitella vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
– Mitä tänään / tällä viikolla tapahtui?
– Mitä ajatuksia ja tunteita nämä tapahtumat herättivät? Miten toimin tässä tilanteessa?
– Mitä haluaisin säilyttää? Mistä haluaisin luopua? Mitä haluaisin lisää?
– Mitä olen oppinut?

Itsereflektoinnin edellytyksinä ovat sännöllisyys ja rehellisyys. Ei riitä, että itsereflektointi tehdään kehityskeskusteluissa kerran vuodessa, vaan sen pitäisi tapahtua jatkuvasti. Samoin jos asioita kaunistellaan, reflektoinnista ei ole hyötyä.

Tämä kevät on ollut poikkeuksellinen ja usein puhutaan uudesta normaalista. Toivon, että uusi normaali perustuu itsereflektointiin sekä yksilö- että organisaatiotasolla ja siinä on pohdittu, mistä halutaan luopua, mitä halutaan lisää ja mitä ollaan opittu.

Aika ennen kesälomia on erinomainen ajankohta reflektoida mennyttä kevättä.

© 2022 FAB Monday

FAB Monday

3101944-1

Yhteystiedot:

050 406 8446