Life is a dance between making it happen and letting it happen. (Arianne Huffington).

Pidän tästä Arianne Huffingtonin sanonnasta, jossa on kyse tasapainosta. Jos menee kohti tavoitteita niin määrätietoisesti, että orastavat mahdollisuudet jäävät huomaamatta, katsontakanta kapenee. Jos taas ei ole selkeää suuntaa, niin on riskinsä, että ajautuu johonkin, mihin ei edes halua. Oman tasapainon löytäminen on siis taitolaji.

Koen, että vielä omien vanhempieni sukupolvella on ollut suoraviivaisemmat urapolut, jolloin opintojen jälkeen ihmiset menivät töihin, etenivät uralla ja jäivät eläkkeelle. Tämä siis kärjistetysti. Työelämän murros ja muutoksen nopeus tulevat muuttamaan toimialoja, ammatteja ja urapolkuja. Eräässä tilaisuudessa kuuntelin, kun Perttu Pölönen puhui perinteisestä ja tulevaisuuden urapolusta. Urapolut tulevat muuttumaan ja monimutkaistumaan. Työurat pitenevät samanaikaisesti kuin työsuhteet lyhenevät.

Puhutaan, että muuttuvassa työelämässä ihmisen pitää rakentaa ja hallita työuraansa. Vaikka urapolku on kuinka suunniteltu, niin sattuma voi muuttaa sen suuntaa. Tätä ajatusta vahvistaa Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus viime vuodelta. Sattumukset vaikuttavat urapolkuihin enemmän kuin osattu odottaa.

Onko sattuma muuttanut sinun urapolkusi suunnan?

Mitä olet oppinut urapolulle osuneista sattumista?

FAB Monday

3101944-1

Yhteystiedot:

050 406 8446

Tietosuojalauseke