Mitä on Coaching?

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Se tähtää valmennettavan yksilön kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun ja tasapainoon. Coachingin avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching on eteenpäin vievä ja ratkaisukeskeinen toimintamalli. Se on aina asiakaslähtöistä. Valmentaja ei neuvo, vaan hän auttaa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla valmennettavaa oivaltamaan olennaisen ja löytämään tarvittavat ratkaisut itse.

Coachingissa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä ja positiivista psykologiaa. Toisin sanoen valmennettavan kanssa keskitytään innostavan tavoitteen rakentamiseen, hänen itsensä johtamiseen sekä menestystekijöidensä vahvistamiseen halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Valmennusta voi tehdä sekä yksilöille että ryhmille.

Yksilöcoachingia voi hyödyntää minäkuvan parantamiseen, omannäköisen elämän rakentamiseen, ihmissuhteiden kehittämiseen, vuorovaikutustaitojen kohentamiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Työyhteisöissä valmennusta voi hyödyntää tavoitteiden kirkastamiseen, esimiestaitojen, metataitojen sekä työtapojen kehittämiseen, tiimityön ja ilmapiirin parantamiseen sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen.

© 2021 FAB Monday

FAB Monday

3101944-1

Yhteystiedot:

050 406 8446